بارکودای دم قرمز:

نام:
بارکودای دم قرمز__بارکودای اب شیرین_Red Tail Barracuda_Spotted Cachorro_ Freshwater Barracuda

نام علمی:Acestrorhynchus falcatus

خانواده:Acestrorhynchidae
زیر مجموعه:Characidae

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی رود امازون و ارینوکو_رود سورینام و گایانا در فرانسه

سایز تانک:تانکی بالغ بر 300 لیتر

سایز نهایی:27 سانتی متر(11 اینچ)

شرایط اب: ph بین 6 تا 7.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 24 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی
:با ماهی های صلح جو و همسایز خود سازگاری دارد.

تغذیه:غذاهای حاوی پروتئین بالا برای رشد بیشتر توصیه شده است.

تعیین جنسیت
:غیر مشخص.

تکثیر:تکثیر در اسارت غیر ممکن است.