رزی تترا:

نام:رزی تترا_Rosy tetra_Rosy Finned Tetra

نام علمی:Hyphessobrycon rosaceus

خانواده:Characidae

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی برزیل_حوزه ی امازون

سایز تانک:تانک 70 لیتری برای انها پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:تا 4 سانتی متر هم رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 6.5 تا 7.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 24 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:سایر ماهی هایی که رفتار پرخاشگر و قلمروطلب ندارند.ضمن اینکه تناسب سایز باید رعایت شود.با انواع تترا ها سازگاری دارند.

تغذیه:غذاهای گیاهی و کرم های توبیفیکس براهی انها پیشنهاد شده است.

تعیین جنسیت
:جثه ی دم و باله ی نر ها بزرگ تر از ماده است.همچنین رنگ درخشان تری نسبت به ماده دارند.

تکثیر:تکثیر انها در اسارت کار مشکلی است.انها تخم ها را بر روی شاخه های گیاهان قرار میدهند.

چند نکته:پیشنهاد میشود که این ماهی ها را در دسته های اجتماعی (ترجیخا" بالای 6 عدد) نگهداری کنید.سیفون اب اکواریوم به سلامتی انها کمک میکنند.