پاکو:

نام:پاكو - پاكو قرمز شكم گنده - Belly Pacu - Blackfin Pacu

نام علمي : macropomum Colossoma

خانواده : Characidae

زادگاه:رودخانه ها و درياچه هاي آمريكاي جنوبي

سایز نهایی: 42 اینچ

سایز تانک
:1200 گالن ( هرگان 3.8 ليتر )

شرايط آب : دما 70 - 82 درجه فارنهايت / PH مناسب 5.2 - 7.8/ DH مناسب 8 تا 18

جنسيت : نر ها جثه بزرگتر و شكم انها قرمز تر است .

تکثیر
: مناسب توليد مثل در اكواريوم نمي باشد .

تغذيه : همه چيز خوار است . اما غذا هاي گياهي را ترجيح مي دهد .

همزیستی
: ماهي هاي بزرگ و صلحجوي ديگر