اگر شما دستتان را به سمت این پرنده ببرید او می*گوید «اذیت می*کنی، نکن گازت می*گیرما» یا وقتی آب به رویش بریزی می*گوید «پاتو بده بشورم» / نمکی اشتهای خوبی هم دارد و به جز تخمه آفتابگردان شیرکاکائو و عسل هم می*خورد / هرجا که بتوانم او را همراه خودم می*برم؛ آخر چشم خیلی*ها به دنبال اوست و می*ترسم او را بدزدند...

حکیم مهر - "نمکی" نام طوطی خاکستری بامزه‎ای است که کلمات زیادی را یاد گرفته و تکرار می*کند. این طوطی باهوش شیرین*سخن هر کلمه*ای را که یاد گرفته در جای مناسبی به زبان می*آورد. به*عنوان مثال سلام صبح به خیر را فقط صبح*ها، الله اکبر و اشهد ان لا اله الله را وقت نماز و شب*بخیر را شب*ها تکرار می*کند. نمکی نامی است که صاحب این طوطی برایش انتخاب کرده است.

علی رحیمی، صاحب نمکی درباره پرنده سخنگویش می*گوید: «برای اولین بار نمکی را در خانه یکی از دوستانم دیدم. ماجرا به سه سال قبل برمی*گردد. دوستم این پرنده را خریده بود اما همسرش دوست نداشت طوطی در خانه آنها باشد. برای همین دوستم تصمیم گرفت طوطی را به من بفروشد؛ چراکه می*دانست من به خوبی از نمکی نگهداری می*کنم. الان نمکی چهار سالش شده و سه سال است که با من زندگی می*کند. من مانند فرزندم از این طوطی نگهداری می*کنم و علاقه زیادی به او دارم. هرجا که بتوانم او را همراه خودم می*برم؛ آخر چشم خیلی*ها به دنبال اوست و می*ترسم او را بدزدند چون یک بار این ماجرا برای یک طوطی سخنگوی معروف دیگر پیش آمده است».
نمکی می*تواند کلمات زیادی را تکرار کند. آنچه *این پرنده شیرین*سخن را از طوطی*های دیگر متمایز می*کند مواقعی است که او کلمات را به کار می*برد. به *این ترتیب که اگر شما دستتان را به سمت این پرنده ببرید او می*گوید «اذیت می*کنی، نکن گازت می*گیرما» یا وقتی آب به رویش بریزی می*گوید «پاتو بده بشورم». علاوه بر اینها این طوطی به جز کلمات سعی می*کند حرکت بدن انسان*ها را هم تقلید کند.صاحب این طوطی دراین*باره می*گوید: «وقتی این طوطی را خریدم صاحبش گفت نمکی خیلی از چیز*ها را تشخیص می*دهد. ولی من باور نکردم تا اینکه یک روز در مغازه*ام نشسته بودم و مشغول صحبت با یک خریدار بودم که مشتری گفت وقت نماز است باید زودتر بروم. همان موقع نمکی هم در قفس بود و شروع کرد به حرف زدن و گفت نمکی وقت نماز است الله اکبر اشهدان لااله الله. نکته جالب اینجا بود که طوطی خودش را روی چوب خم کرد و سبحان*الله گفت. با دیدن این صحنه مو به تنم سیخ شد.
مشتری*ای هم که داخل مغازه بود از دیدن این صحنه خیلی تعجب کرد».
صاحب این طوطی ادعا می*کند قصد فروشش را ندارد؛ «پرنده*باز*های زیادی به سراغم آمده*اند تا نمکی را بخرند ولی هیچ*وقت او را نمی*فروشم؛ چراکه الان عضوی از خانواده ما شده است و دیگر به او عادت کرده*ایم». نمکی توانایی زیادی در یادگرفتن و تکرار کلمات دارد. صاحب این طوطی درباره کلماتی که طوطی*اش می*تواند تکرار کند می*گوید: «نمکی جمله*های زیادی را می*تواند تکرار کند.
از صبح ساعت شش که پارچه روی قفسش را برمی*دارم، این کلمات را می*گوید: سلام صبح به خیر، تخمه نداری، آب نداری، سلام برحسین(ع)، صلوات، بسم*الله، یاضامن آهو، محمدرسول الله (ص)، بفرما چایی، خوشمزه*اس، الله اکبر، اشهدان لا اله الله، سبحان الله، بیا توپ بازی، اذیت می*کنی، گازت می*گیرم، پاتو بده بشورم، دالی، جوجو، پیشی، میو، خداحافظ، تاب*تاب عباسی، انرژی حق ماست، مرگ برآمریکا، مرگ بر، پسته بخور غصه نخور، کلک زدم نمکی و همین*طور صدای خمیازه کشیدن، صدای ریختن آب، پچ*پچ کردن را درمی*آورد». نمکی اشتهای خوبی هم دارد و به جز تخمه آفتابگردان شیرکاکائو و عسل هم می*خورد.


فیلم تقلید صدای این طوطی خاکستری بامزه را با کلیک بر روی آدرس زیر می توانید ببینید :