بارب حلب دم قرمز:

نام:بارب حلب_بارب دم قرمز_Red-tail Tinfoil Barb_Tinfoil Barb

نام علمی:Barbonymus altus

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_تایلند

سایز تانک:برای رسیدن به سایز نهایی تانکی بالای 300 لیتر پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:تا 20 سانتی متر هم رشد میکنند.در تانک های خانگی رشد انها بستگی زیادی به فظای کافی برای شنا و تغذیه دارد.

شرایط اب
: ph بین 6/5 تا 7/5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 27 درجه را نیز میپسندند.

همزیستی
:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع بارب های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تغذیه
:جزو خوش خوراک ترین ماهی های اکواریومی به حساب می اید.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

تعیین جنسیت:به سختی قابل تشخیص است.ماده بدن کشیده تری نسبت به نر دارد.

تکثیر:تکثیر ان نسبتا سخت میباشد.این کار با هورمون انجام میشود.

چند نکته
:ماهی بارب دم قرمز ماهی ارام و صلح جویی است.از طرف این ماهی به هیچ عنوان خطری ماهی های دیگر را تهدید نمیکند.نگه داری انها در دسته های 4 تایی به بالا پیشنهاد میشود.این ماهی ها حرکتی سریع دارند.حرکت یک ماهی باعث میشود همه گروه به دنبال ان حرکت کنند.