چاقو ماهی شیشه ای:

نام:چاقو ماهی شیشه ای_چاقو ماهی سبز_Green Knife Fish_Glass Knife Fish

نام علمی
:Eigenmannia virescens

خانواده:Sternopygidae

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی امازون

سایز تانک:تانکی بالغ بر 250 لیتر

سایز نهایی:تا 20 سانتی متر رشد میکنند(8 اینچ)در طبیعت تا 45 سانتی متر هم رشد میکنند.(17 اینچ)

شرایط اب
: ph بین 6.0 ت 7.0 درجه برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 20 تا 30 درجه را میپسندند.

تغذیه:طبع گیاه خواری دارند.برای انها میتوان از انواع غذا های کف ابی استفاده کرد.

همزیستی:سایر ماهی های کفزی بی ازار و ماهی هایی که سطح شنای انها بر روی اب است.

تعیین جنسیت:نر ها به طور قابل ملاحظه ای از ماده ها بزرگ ترند.

تکثیر:در اسارت غیر ممکن تلقی میشود.