گورامی طلایی:

نام:گورامی طلایی_Gold Gourami

نام علمی:Trichogaster trichopterus

خانواده:Osphronemidae

دسته: Luciocephalinae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_تایلند_مالزی

سایز تانک:تانکی بالای 140 لیتر

سایز نهایی:تا 15 سانتی متر رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 6 تا 8.8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 25 تا 30 درجه را میپسندند.

همزیسی:با اکثر گورامی های همسایز خود سازگاری دارد.

تغزیه:غذاهای گرانول برای انها پیشنهاد میشود.همچنین غذای تازه برای انها مناسب است.

تعیین جنسیت:نر ها بزرگ ترند و دم و باله های ماهی نر بزرگ تر است.

تکثیر:تکثیر این نوع هم مانند خانواده ی گورامی ها میباشد.بهتر است تانک حاوی گیاهان طبیعی باشد.حبابی در زیر سطح اب ایجاد شده و تخم ها در ان رها میشوند.