ماهی سر سوزنی:

نام:سر سوزنی_دماغ سوزنی_Needlefish_Needle Nose Gar_ Silver Needlefish

نام علمی:Xenentodon cancila

خانواده: Belonidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_سری لانکا_هند

سایز تانک:تانکی بالای 500 لیتر

سایز نهایی:
تا 40 سانتی متر رشد میکنند.در سایز 70 سانتی متری هم دیده شده اند.

شرایط اب: ph بین 6/8 تا 7/5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:میتوان با انواع کت فیش ها و ماهی های کفزی نگه داری کرد.

تغذیه:نیدل فیش ها به غذای زنده بسیار علاقه نشان میدهند.برای انها میتوان از خوراک زنده استفاده کرد.غذای تازه هم برای انها پیشنهاد میشود.

تعیین جنسیت:
نر ها معمولا کمی تیره ترند و باله های بلند تری دارند.

تکثیر:تکثیر این نوع ماهی تا حدودی سخت و طاقت فرساست.ph اب باید روی 6/8 و dh بین 12 تا 15 و دمای اب روی 27 درجه تنظیم شود.بهتر است در تانک گیاه وجود داشته باشد.بعد از ان ماده بین 10 تا 30 عدد تخم میگذارد و تخم ها بعد از 10 روز هچ میشوند.بعد از ان لارو ها را باید با غذا زنده و تازه تغذیه کرد.