سیکلید لیوینگ استونی:

نام:سیکلید لیوینگ استونی_Livingstoni

نام علمی:Nimbochromis livingstonii

زادگاه:
دریاچه ی ملاوی

سایز تانک:
تانکی بالای 250 لیتر

سایز نهایی:
در تانک های خانگی رشد کندی دارند.به 25 سانت میرسند.

شرایط اب:
ph بین 7/8 تا 8/8 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:با سیکلید های هم سایز و بزرگ تر از خود سازگاری دارد.

تغذیه:همه چیز خوارند.غذای گرانول و تازه برای انها پیشنهاد میشود.همچین به میگو و ماهی های زنده علاقه نشان میدهند.

تعیین جنسیت
:نر ها بزرگ ترند .خال های مشکی روی نر ها بزرگ تر از ماده است.رنگ نر ها درخشان تر از مادهاست.

تکثیر:برای تکثیر دما و ph اب را بالا برده و ماهی ها رو خوب تغذیه کنید.بهتر است در یک تانک یک ماهر نر و 3 تا 4 ماهی ماده وجود داشته باشد.ماهی ماده بسته به سایز حدودا 100 عدد تخم میگذارد.همچنین دهان پرورند و بچه ها رو تا 24 روز در دهان نگه داری میکنند.