پیکوک افتابی:

نام:پیکوک افتابی_Sunshine Peacock_طاووس آفتابي

نام علمی:Aulonocara stuartgranti

زادگاه:افریقا_دریاچه ی مالاوی

سایز تانک:
تانکی بالغ بر 200 لیتر

سایز نهایی:5 اینچ_13 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 7.7 تا 8.5 برای انها مناسب است.دمای بین 23 تا 29 درجه را میپسندند.سختی اب بین 6 تا 10

همزیستی:دو ماهي نر از اين ماهي با يكديگر سازگاري ندارند بهترين تركيب يك نر و دو ماده مي باشد همچنين اين ماهي باساير مالاوي نيز سازگار مي باشد .

تعیین جنسیت:
نر ها رنگارنگ تر و خوشرنگ تر مي باشند ، ماده ها داراي باله پشتي و مقعدي گرد مي باشند اما نوك باله پشتي و مقعدي ماهي نر تيز و باريك است .

تکثیر:
بهتر است يك ماهي نر و و دو ماهي ماده براي اين كار انتخاب شوند و ماهي ديگري در مخزن نباشد حجم مخزن پيشنهادي 100 گالن مي باشد . اين ماهي ها دهان پرور هستند .

تغذيه : آنها همه چيز خوار هستند ، انواع غذا هاي فراوري شده براي سيكليد هاي آفريقايي و همچنين حشرات ، كرم خوني و توبفيكس