کاهش نگران کننده شمار آهو در زيستگاه کالمند


ايرن – محمد محمد پور: بر اساس آخرين سرشماري انجام گرفته تنها 384 راس آهو در زيستگاه کالمند يزد سکونت دارند.

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران، اين سرشماري اسفندماه سال گذشته انجام شده است.
حداديان ، مسوول روابط عمومي اداره کل محيط زيست استان يزد به ايرن گفت:"کاهش شمار آهو در اين زيستگاه به علت خشکسالي بوده است."
وي افزود :" پيش از اين در منطقه حفاظت شده کالمند سرشماري آهو صورت نگرفته بود اما براورد ما اين بود که هزار راس آهو در اين زيستگاه سکونت دارند. اما خشکسالي 7 سال اخير سبب کاهش شمار آهوان زيستگاه شده است."
زيستگاه کالمند يزد به منظور حفظ شرايط زيستگاهي مناسب براي پرنده هوبره و همچنين گونه هاي آهو و زاغ بور، در سال 1369 حفاظت شده اعلام شد. کالمند با مساحت 229107 هکتار ، دامنه ارتفاعي 1200 تا 3000 متر ، بارندگي و درجه حرارت متوسط سالينه 200 ميليمتر و 15 درجه سانتيگراد دراراي اقليم فراخشک معتدل است.
بياباني بودن ناحيه از يک سو و و مجاورت آن با ارتفاعات شير کوه از سويي ديگر زمينه ساز تنوع اکولوژيکي بالا شده است.
کاهش شمار اهوان کالمند در حالي رخ داده است که پيش از اين هم مسوول روابط عمومي اداره کل محيط زيست خراسان رضوي از تلف شدن 350 راس آهو در زيستگاه شيراحمد به دليل جاري شدن سيل خبر داده بود.

منبع:ايرن