قیق نمی تونم بگم
اما من یک مدل میگو داشتم مثل همین و البته چنگال هم داشت!
و اصلا بدرد نمیخورد چون قاتل ماهی ها بود و براحتی اونا رو شکار میکرد حتی یک فایتر بیچاره منو کاملا خورد
از من میپرسی اصلا بدرد نمیخورن و هیچ ارزشی ندارن (البته اگر همونی باشه که من فکرشو میکنم)