سیکلید جواهر:

نام:سیکلید مرواریدی _جواهر زمین خوار_سیکلید جواهرPearl Cichlid_Pearl Eartheater_ Brasiliensis

نام علمی:Geophagus brasiliensis_Chromis brasiliensis

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی برزیل_حوزه ی پاراگوئه

سایز تانک
:تانکی بالای 250 لیتر پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:در طبیعت تا 30 سانتی متر رشد میکنند.در تانک های خانگی به 25 سانت هم میرسند.

شرایط اب: ph بین 6/2 تا 7/5 برای انها مناسب است همچنین دمای بین 20 تا 26 درجه را میپسندند.

همزیستی
:با سیچلید های بزرگ تر از خود سازگاری دارد.

تغذیه:
همه چیز خوارند.غذاهای گرانول و غذاهای تازه برای انها پیشنهاد شده است.

تعیین جنسیت
:نر ها به صورت قابل توجهی از ماده ها بزرگ ترند.خال روی کمر نرها بزرگ تر و پررنگ تر است.نر ها خوشرنگ تر هستند.

تکثیر:تکثیر از این نوع کار تقریبا سختی است.با بالابردن دما وتغذیه ی مناسب و ایجاد شرایط مطلوب میتوان از انها تکثیر کرد.ماده تخم ها را روی سطوح صاف و سنگی میگذارد.میانگین تعداد تخم ها بسته به سایز ماده بین 200 تا 600 عدد تخم است.برای جفت گیری هم پیشنهاد میشود قبل از بلوغ کامل به صورت گله ای نگه داشته شوند.

چند نکته:این سیچلید ماهی نسبتا مقاومی به شرایط اب میباشد.فقط به نیترات بیش از حد اب حساس است.همچنین به بیماری ایک حساس میباشد.پس توصیه میشود تعویض هفتگی اب به مقدار 20 تا 30 درصد را انجام دهید.این ماهی به سندرم ناشی از کمبود املاح و مواد معدنی (سوراخ در سر)هم حساس میباشد.پس هرز گاهی غیر از گرانول غذای تازه برای انها پیشنهاد میشود.