سیکلید نقره ای:

نام:سیکلید نقره ای_سیکلید سفید_Silver Cichlid_White Cichlid_Vieja argentea

نام علمی:Cichlasoma argentea

زادگاه:امریکای مرکزی_مکزیک

سایز تانک:تانکی بالای 280 لیتر

سایز نهایی:تا 35 سانتی متر هم رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 6/5 تا 7.8 درجه برای انها مناسب بوده و دمای بین 24تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:در تانک های بزرگ با اکثیر سیکلید های همسایز خود سازگاری دارد.همچنین میتوان با ماهی های کفزی نگه داری کرد.از نگه داری انها با سیکلید های قلمرو طلب بر حزر باشید.

تغذیه:همه چیز خوار هستند.غذاهای گرانولی برای آنها پیشنهاد میشود.همچنین به غذا های تازه و کرم توبیفیکس علاقه نشان میدهند.

تعیین جنسیت:مشخصات عمومی خانواده برای انها صدق میکند.ماهی نر عموما بزرگ تر و برامدگی روی سر ان بیشتر از ماده است.

تکثیر:
برای تکثیر باید شرایطی شبیه به محیط طبیعی را بر تانک حاکم کرد.ماده تخم های خود را بر روی تخته سنگ و سطوح سخت میگزارد.تعداد تخم ها بسته به سایز ماده بین 100 تا 500 عدد پیش بینی میشود.

چند نکته:ویجا از زیبا ترین سیکلید های واقع در حوزه ی مکزیک میباشد.رنگ های متنوعی را میتوان از این ماهی شاهد بود.رنگدانه های پوستی این ماهی با غذای رنگ تقویت میشود.
در داخل کشور گاهی به این ماهی فلاور سیلور یا سیلور تگزاس و ... میگویند.در صورتی که این نام گذاری ها صد در صد اشتباه میباشد.