نام علمي: Monstera deliciosa
خصوصيات: هميشه سبز با ارتفاع بيش از 60 سانتيمتر و برگها در جواني قلبي شكل ولي با افزايش سن ، بريدگي هايي در عض برگها ديده مي شود. اين گياه داراي اسپات سفيد رنگ به طول 15-12 سانتيمتر ميباشد. ريشه هاي هوايي آن نياز به تغذيه و
تكيه گاه خزه دار دارند و هواي گرم و مرطوب ايده آل است.
اين گياه ميتواند بعد از مدتي به گياه غول پيكري تبديل شود كه براي كنترل رشد آن گاهي لازم است گياه جديدي از آن تكثير و گياه قديمي را دور انداخت.نور: نور غير مستقيم و نيم سايه – نيم آفتاب نزديك پنجره

دما: زمستان ( حداقل 13 درجه) و در تابستان ( حداكثر 30 درجه) و در درجه حرارت بالا غبار پاشي نماييد.

آبياري: تابستان هفته اي 1 بار و در زمستان هر 2 هفته 1 بار
به آبياري زياد حساس است.

غبارپاشي: تابستان هفته اي 3 بار و در زمستان هر هفته 1 بار و از آب ولرم و سبك استفاده كنيد.

خاك: خاك سبك ليموني

كوددهي: در صورت نياز هر ماه 1 بار

ازدياد: در بهار ريشه دار كردن قلمه هايي با 3-2 برگ بالغ در دماي 23 درجه سانتيگراد- خوابانيدن و بذر در دماي 24-21 درجه سانتيگراد

عوارض و درمان: اگر برگها شكاف نداشته باشند كاملآ طبيعي است. اگر برگها بدشكل و شكافدارند در اثر تردد زياد نزديك گياه ميباشد. توقف رشد گياه در اثر كمبود نور است . رنگ پريدگي برگها در اثر كمبود تغذيه است . لكه سياه و زخم روي برگها در اثر هواي سرد است . قهوه اي شدن نوك برگها و خشك و چروك شدن برگها در اثر تشنگي گياه است. برگهاي زيرين زرد و بعد قهوه اي شده در اثر آبياري زياد مخصوصآ در زمستان است.

نكته: ريشه هاي هوايي را هرگز قطع نكنيد و با نصب قيم خزه دار آنها را وادار به فرو رفتن در خزه مرطوب نماييد .
هر ساله در فصل بهار احتيج به تعويض دارد و از مواد براق كننده كمتر استفاده كنيد