نام علمي: Pandanus Veitchii

خصوصيات: برگها بلند و كشيده سبز و داراي خطوط سفيد ، كرمي و زرد رنگ كه در طول محور ساقه روييده شده و عامل اصلي زيبايي اين گياه شده است. حاشيه برگها داراي دندانه هاي ظريف و خار مانند است و در محل اتصال برگها به ساقه جوانه هايي كه داراي ريشه هستند وجود دارد . علت نامگذاري اين گياه به جهت در بر گرفتن ساقه توسط برگها به صورت پيچ مي باشد . اين گياه به محيط خشك بسيار حساس است.نور: نور كافي و تقريبآ آفتابي به جز آفتاب ظهر در غير اين صورت برگها سبزي و شادابي خود را از دست مي دهند. ( دور از تابش مستقيم آفتاب)

دما: زمستان ( حداقل 10 درجه) در صورت كاهش دما آبياري را متوقف كنيد . در تابستان اگر درجه حرارت بالا بود غبارپاشي كنيد. متعلق به مناطق گرم مي باشد.

آبياري: تابستان در هفته 3-2 بار و در زمستان هر 10 روز 1 بار ، آب بايد ولرم باشد و روي قاعده برگ نريزد چون باعث پوسيدگي ميگردد.

غبارپاشي: تابستان هفته اي 1 بار و در زمستان هر 2 هفته 1 بار نياز به رطوبت دايمي دارد.

خاك: ليموني و كمپوست به همراه پيت به نسبت 4 بر 1 و خاك برگ و دوستدار خاك قليايي

كوددهي: 3 گرم در ليتر هر 2 هفته 1 بار از فروردين تا آبان ماه

ازدياد: جدا كردن پاجوش و ريشه دار كردن آنها در گلدان حاوي كمپوست و محيط مرطوب در دماي 21-20 درجه سانتيگراد در بهار و تابستان

عوارض و درمان: برگها چروكيده و قهوه اي و لكه هاي قهوه اي در حاشيه برگها كه در اثر گرما و خشكي هواست . برگها قهوه _ اي كمرنگ و آبكي كه در اثر سردي هواست . برگهاي جديد ريز و كم رشد هستند كه در اثر تراكم ريشه ها و يا كمبود تغذيه است . برگها حالت ابلق خود را از دست داده اند كه در اثر كمبود نور است . قاعده برگها آبكي و پوسيده هستند كه در اثر آبياري بيش از اندازه است.

نكته: گياه را روي پايه و به دور از رفت وآمد قرار دهيد . هر سال گلدان را تعويض كنيد . اين گياه گلدان كوچك را ترجيح ميدهد.

منبع: باشگاه دانشجویان پیام نور