نام علمي:Carex Morrowii Variegata

خصوصيات: اين گياه داراي برگهاي كشيده به طول 30 سانتيمتر كه آنرا مناسب كاشت گروهي ، كپه اي و گلدانهاي بزرگ مي كند اين گياه علفي رنگارنگ و سريع الرشد بوده و گلدان را كاملآ پر مي كند. ضمنآ قابليت تكثير بالايي دارد.نور: به نور فراوان نياز درد ، اشعه مستقيم را تحمل مي كند.

دما: تابستان ( حداكثر 24 درجه ) و در زمستان ( حداقل 12 درجه)

آبياري: تابستان هفته اي 3 بار و در زمستان هفته اي 1 بار

غبارپاشي: هر 2 هفته 1 بار

خاك: بهترين خاك كمپوست و ليموني

كوددهي: نياز كمي دارد و هر 2 هفته 1 بار نصف ميزان توصيه شده

ازدياد: تقسيم بوته در بهار در دماي 20 درجه سانتيگراد ، كاشت بذر در پاييز و بذرها در بهار سال بعد جوانه مي زند.

عوارض و درمان: برگها پژمرده و رشد متوقف شده كه در اثر ناكافي بودن تغذيه است . برگها چروك و خشك ميشوند كه در اثر حرارت بالا است . برگها دراز و لاغر شده و ظرافت خود را از دست مي دهند كه در اثر تغذيه بيش از اندازه است . برگها نازك و كاغذي شده كه در اثر تشنگي گياه مي باشد.
برگها از قاعده مي پوسند در اثر آبياري زياد است. محو شدن نوار طولي سفيد رنگ برگ در اثر تاريك بودن محيط است . ريشه ها در سطح گلدان ظاهر شده كه در اثر تاخير در تعويض گلدان مي باشد.

نكته: اگر به صورت مجزا كاشته شده باشد بايد هر سال تعويض شود اما اگر به طور گروهي باشد تابع انداره و ارتفاع گياهان مجاور مي باشد. گياه را در معرض هواي سرد و خشك قرار ندهيد . هنگام خريد گياه توجه كنيد برگها داراي نوار سفيد رنگ باشد . در شرايط نامساعد نوارها از بين مي روند.

منبع: باشگاه دانشجویان پیام نور