نام : الکتریک بلو

نام لاتین : Sciaenochromis fryeri ( نام ماهی برگرفته از نام آقای Geoffrey fryer )

خانواده : سیچلاید / Sciaenochromis

زادگاه : دریاچه مالاوی افریقا

حد اکثر اندازه : نرها 14 سانت و ماده ها 10 سانت

خلق و خو : آرام و صلح جو

رژیم غذایی : گوشتخوار

دما : 26 - 30

اسیدیته : 8.1

سختی : 10 - 15

حجم آب : حد اقل 150 لیتر

تولید مثل : دهان پرور
نر :

ماده :

این ماهی در 7 سانتی به بلوغ جنسی رسیده و نرها بزرگتر از ماده ها هستند و رنگ ماده ها مایل به خاکستری و کمرنگ میباشد ، رنگ نرها از 5 سانتی نمایان شده و در 8 سانتی کاملا خوشرنگ میشود.
برای تولید مثل میبایست یک نر با چندین ماده نگهداری شود.

برای تغذیه میتوان از غذای آماده خشک ، کرم خونی و غذای زنده استفاده کرد.

اینگونه صلحجو بوده و نسبت به همنوع خود نیز جنگ طلب نمیباشد و نمیتواند آسیبی به دیگر همنوعان خود برساند ، ولی در دوران جفتگیری قلمرو طلب و پرخاشگر میباشند.

این گونه در دو نوع و بنامهای Sciaenochromis fryeri و Sciaenochromis ahli بوده و از نظر رنگ اندکی با هم متفاوت میباشد.


موفق باشید!آرمین!