سلام
من گیاهانم را پشت پنجره های خیلی نورگیر گذاشته ام . یعنی الان کاملا نیاز نوری شان تامین است.
اگر جا به جایشان کنم و جایی بگذارم که نورگیر نباشد ، لامپی هست که جای آفتاب را بگیرد؟

یک جا دیدم یک لامپ مخصوص که فقط سی سانت در سی سانت را پوشش میدهد چهل و پنج هزار تومان بود !!!
راه مقرون به صرفه تری ندارد؟
این طوری باید یک ملیون خرج لامپ کنم !

ممنون