حَشَرات:
بزرگ*ترین گروه را در بین گروه بندپایان به خود اختصاص می*دهند بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آنها به هم پیوسته می*باشند حشرات شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستندبدن یک حشره از ۳ قسمت تشکیل می*شود: سر، سینه و شکم.

طبقه*بندی علمی

فرمانرو: جانوران

شاخه: بندپایان

زیرشاخه: شش پایان

رده: حشرات

حدود یک میلیون گونه مختلف حشره در جهان شناسایی و توسط دانشمندان نامگذاری شده*است مجموع حشرات روی زمین تا مرز ده میلیون گونه مختلف می*رسد حشرات تقریباً در همه نقاط روی زمین پیدا می*شوند و همچنین می*توان آنها را درآبهای شیرین یافت حشرات اولین حیوانات پرنده می*باشند که در روی زمین بوجود آمدند ۳۵۰ میلیون سال قبل اولین بار آنها توانستند در هوای زمین شروع به پرواز کنند و این میلیونها سال قبل از پرواز پرندگان و خفاشها بود.

برای بیشتر حشرات قدرت بینایی و بویایی از مهم*ترین احساسها می*باشد حشرات دارای چشمهای مرکب هستند به این معنی که چشم حشره از دو قسمت مجزا تشکیل شده*است هر قسمت از چشم حشره دارای لنز مخصوص به خو می*باشد حشرات برای بو کشیدن و مزه کردن از شاخکهایشان و بعضی اوقات از قستهای دیگر بدنشان استفاده می*کنند انها همچنین برای لمس کردن اشیاء از شاخکهایشان استفاده می*کنند.

حشرات در طول رشد خود به طور دوره*ای پوست اندازی می*کنند و یا پوسته خارجی خود را می*اندازند بعضی از حشرات فقط ۴ یا ۵ مرتبه تییر شکل می*دهند اما سنجاقک*های یک روزه و حشرات بدون بال می*توانند ۲۰ مرتبه یا بیشتر پوست اندازی کرده و تغییر شکل دهند هر بار که یک حشره تغییر شکل می*دهد شکل بدنش عوض می*شود این حالت را در حشرات دگردیسی (دگرگونی) می*نامند بعضی از حشرات با هر پوست اندازی به آرامی تغییر شکل می*دهند و نوع بالغ آنها بسیار با نوع نوزاد تفاوت دارد این حشرات عبارت*اند از زنبورهای عسل، مگس*ها، سوسک*های بزرگ، پروانه*ها و زنبورهای معمول


حشرات اجتماعی
این گروه از حشرات شامل گونه*های بیشماری از زنبورهای معمولی و تمام گونه*های مورچه*ها و موریانه*ها می*شود حشرات اجتماعی در گروههای خانوادگی زندگی می*کنند و یا به صورت قبیله*ای زندگی کرده و لانه*های بسیار بزرگ می*سازند در هر قبیله فقط یک حشره یعنی ملکه تولید مثل می*کند بیشتر حشرات دیگر کارگر هستند که به جمع آوری غذا و حفاظت از لانه و نوزادان مشغول هستند.


رده حشرات
رده:حشرات بی مهرگانی هستند که پرجمعیت ترین و گسترده ترین تاکسون محیط*های خشکی هستند که در شاخه بندپایان قرار می*گیرند .به راستی بیشترین گروه متنوع از جانوران است بر روی زمین، با حدود ۹۲۵،۰۰۰ گونه شناخته شده بیشتر از همه گروه*های جانوری روی هم رفته*است. حشرات ممکن ات در نزدیکی تمامی زیستگاه*های روی زمین یافت شوند. تعداد کمی از آنها به محیط اقیانوس جایی که سلطه با سخت پوستان است سازش کرده ند. بندپایان دیگر خشکی با حشرات اشتباه گرفته می*شوند. اما بارز ترین ویژگی می*تواند وجود ۶ پا در حشرات باشد که در دیگران نیست.