اسم معمول: Red Cabomba (کابومبا قرمز)
کابومبا قرمز در طبیعت در دو گونه مختلف وجود دارد. و هر دو گونه به کابومبای قرمز معروف هستند. دوستان این دو گونه رو بطور جداگانه اما در یک تاپیک براتون معرفی میکنم.

1-اسم لاتین: Cabomba furcata

این گیاه فوق العاده زیبا متعلق به آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد و متعلق به خانواده Cabombaceae می باشد.
این گیاه به نور زیادی نیاز دارد و در محدوده نور زیاد – خیلی زیاد رشد مناسبی دارد. در صورت ناکافی بودن نور رنگ این گیاه زیبا بصورت سبز در می آید. همچنین برای نگهداری این گیاه به Co2 سطح بالایی نیز نیاز است.
سرعت رشد این گیاه سریع است و شما میتوانید در وسط یا در عقب تانک این گیاه رو بکارید.
این گیاه زیبا نگهداری فوق العاده سختی دارد و برای افراد تازه کار پیشنهاد نمی شود، سطح نگهداری این گیاه زیبا سخت - خیلی سخت است.
دمای قابل تحمل این گیاه 18-26 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.
محدوده PH این گیاه 4-7 است و سختی (GH) قابل تحمل این گیاه 4-20 dh می باشد.
این گیاه بهتر است بشکل دسته ای کاشته شود. بهتر است نحوه کاشت بگونه ای باشد که نور به برگهای پایینی این گیاه نیز برسد در غیر این صورت بسرعت این گیاه برگهای پایینی خود را از دست می دهد و از پایین شروع به خراب شدن می کند. (منبع :تجربه شخصی)همچنین روش تکثیر این گیاه به روش قلمه زتی می باشد. دوستان در صورت فراهم کردن شرایط این گیاه زیبا، امکان گل دهی نیز وجود دارد.
عکس های ذیل مربوط به این گیاه زیبا می باشد (منبع عکس ها گوگل)


منابع:

http://www.aquaticplantcentral.com/f...ec=Cabombaceae
http://www.aquascapingworld.com/plan...omba%20furcata
http://www.aquariumdomain.com/viewFr...eshwater_id=11

2- اسم لاتین: Cabomba Palaeformis
این گیاه فوق العاده زیبا متعلق به آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد و متعلق به خانواده Cabombaceae می باشد.
این گیاه به نور lمتوسط نیاز دارد و در محدوده نور متوسط – خیلی زیاد رشد مناسبی دارد. در صورت ناکافی بودن نور رنگ این گیاه زیبا بصورت سبز در می آید. همچنین برای نگهداری این گیاه به Co2 سطح بالایی نیز نیاز است.
سرعت رشد این گیاه سریع است و شما میتوانید در وسط یا در عقب تانک این گیاه رو بکارید.
این گیاه زیبا سطح نگهداری متوسط دارد ولی برای افراد تازه کار پیشنهاد نمی شود، سطح نگهداری این گیاه زیبا متوسط - سخت است.
دمای قابل تحمل این گیاه 17-26 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.
محدوده PH این گیاه 4-7.5 است و سختی (GH) قابل تحمل این گیاه 4-30 dh می باشد.
این گیاه بهتر است بشکل دسته ای کاشته شود. بهتر است نحوه کاشت بگونه ای باشد که نور به برگهای پایینی این گیاه نیز برسد در غیر این صورت بسرعت این گیاه برگهای پایینی خود را از دست می دهد و از پایین شروع به خراب شدن می کند. (منبع :تجربه شخصی)همچنین روش تکثیر این گیاه به روش قلمه زتی می باشد. دوستان در صورت فراهم کردن شرایط این گیاه زیبا، امکان گل دهی نیز وجود دارد.
عکس های ذیل مربوط به این گیاه زیبا می باشد (منبع عکس ها گوگل)


دوستان برای هرس کردن این گیاه هیچ وقت به روش معمول یعنی از بالا ی شاخه اصلی این کار رو انجام ندهید زیرا این گیاه زیبا یکجورایی شبیه درخت نخل است اگر سرش رو بزنید از رشد باز می ایستد و باید مدتی منتظر باشید تا از سمت ریشه جوانه جدیدی بدهد بهتر است برای هرس کردن این گیاه یا شاخه های جانبی رو هرس کنید یا اصلا گیاه رو از سمت ریشه هرس کنید نه از سمت سر گیاه، همچنین بطور کلی در تماس با این گیاه حساس کمال احتیاط رو داشته باشید چون برگهای حساس این گیاه زیبا حتی با تماس دست هم می تواند از ساقه اصلی جدا شود و گیاه تخریب گردد.همانطور که در ابتدای این تاپیک نیز مطرح شد کمبود نور رنگ این گیاه زیبا را بهرنگ سبز تبدیل می کند. که در عکس ذیل بخوبی دیده می شود. (منبع :تجربه شخصی)منابع:

http://www.plantedtanks.co.uk/cabomb...nsis-175-p.asp
http://www.plantedtank.net/forums/my...auhyensis.html
http://www.aquaticplantcentral.com/f...ec=Cabombaceae