سلام
یه سگ پاکوتاه خونگی دارم که مدت یک ماهه خریدم اما دیگه شرایط نگهداریش رو ندارم و برخلاف میلم میخوام به یک نفر واجد شرایط و دلسوز واگذاری کنم
اگر کسی مایل بود لطفا با این شماره تماس بگیرید
09333250650