۲۲ آبان ۱۳۹۶
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی از محیط بانان پناهگاه حیات وحش عباس آباد حین گشت زنی در منطقه در ساعات میانی روز یک پلنگ ایرانی را مشاهده نموده و موفق شد دقایقی از این گونه ارزشمند تصویر برداری نماید.


حسین اکبری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: محیط بان محمدرضا حلوانی از فاصله حدودا ۸۰ متری از این پلنگ تصویر برداری نموده است.

تا مردادماه سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ سال بود که هیچ مستندی از حضور پلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد وجود نداشت اما در مرداد ۱۳۹۲ محمدرضا حلوانی تصویر نه چندان واضحی را از یک پلنگ در حالی که بر روی یک تپه نشسته است به ثبت رسانید. (لینک مرتبط)

از آن زمان تاکنون تصاویر متعددی از پلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد به ثبت رسیده است و بیانگر آن است که این منطقه یکی از زیستگاه های مهم این گونه در کشور به شمار می رود.


فیلم:http://www.iew.ir/1396/08/22/55988