نوشهر - ایرنا - شکارچی متخلفی که سه راس کل و بز را در مناطق کوهستانی بخش بلده شهرستان نور در غرب مازندران سلاخی کرده بود با حکم دستگاه قضایی به پرداخت 318 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
کل، به جنس نر بز کوهی و بز هم به جنس ماده آن گفته می شود. پاژن نام دیگر این گونه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور روز یکشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت :‌ این شکارچی متخلف اسفند سال 94 سه راس کل و بز را در منطقه کوهستانی بلده شکار کرده بود که توسط ماموران محیط زیست منطقه دستگیر شد.

امیدرضا تونی افزود : ‌در جریان دستگیر این شکارچی متخلف ، لاشه این حیوانات به همراه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی ، تحویل مراجع قضایی منطقه شده بود .

وی اظهار داشت : دادگستری شهرستان پس از بررسی پرونده قضایی این شکارچی متخلف ، وی را به پرداخت 18 میلیون ریال از جنبه کیفری و پرداخت 300 میلیون بابت ضرر و زیان به محیط زیست محکوم کرد.

تونی همچنین گفت که در حال حاضر 30 فقره پرونده مربوط به صید و شکار غیرمجاز در این شهرستان در دستگاه قضایی مطرح است که سابقه بعضی از آنها به پنج سال می رسد.

وی خواستار تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها در دستگاه قضایی شد.

حدود یکصد هزار هکتار منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی، 15 هزار هکتار منطقه حفاظت شده هراز که بین نور و آمل مشترک است و منطقه حفاظت شده جنگلی واز بخش چمستان با حدود 10 هزار هکتار و منطقه شکار ممنوع 400 هکتاری رزن بخش بلده توسط نیروهای محیط زیست شهرستان نور حفاظت می شود.