سلام دوستان. من يك دوست خونگي با نژاد توي پودل يا پامرانين ميخوام. من ساكن قيطريه و داراي خونه اي بزرگ و كاملا اماده براي نگهداري از اين دوست كوچولو هستم.
٠٩١٢٢٩٨٢٧٢٤ روزبهاني