کسی اگه از طوطی ملنگوی ماده اش سیر شده و میخواد ببره بفروشه، من میخرم...
یه ملنگوی نر دارم براش جفت میخوام.
فقط از تبریز قرار حضوری.
تلگرام 09030980252