در اين بخش به ادامه معرفي اعضاي اين خانواده مي پردازيم:

[B]سنقرها
[/B]از سایر پرندگان این گروه باریکترند ، بالهای کم عرض و دراز ، دم دراز و پاهای بلند دارند . سر بالها در پرواز مایل به بالاست و عموما در ارتفاع کم پرواز می کنند
تصاوير زير متعلق به سنقر تالابي است:
عقاب هاتشخیص بین بعضی عقاب ها نیز مشکل است چون تغییر نابالغ ها تدریجی و مدت آن طولانی است . عقاب طلایی بعنوان یکی از قویترین پرنده های شکاری شهرت داشته در آسیای مرکزی حتی برای شکار مرال و گرگ مورد استفاده قرار می گرفته است ، ولی در مقایسه با عقاب دوبرادر کمتر جلوه می کند ، سرعت و جسارت این آخری تماشایی است .گروه عقابها در تاپيك هاي جداگانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت

[B]قرقی ها[/B]
اين گروه شامل طرلان ، قزقی ، پیغوي كوچك و بزرگ با بالهای پهن و گرد و دم دراز برای سرعت گرفتن آنی در پی شکار و مانور کردن در بین درختها مناسب اند .پیغوی کوچک يا شيكرا:
نام انگلیسیShikra
نام لاتین Accipiter badius
یکی از کوچکترین پرنده های شکاری و از خانواده قوش ها است. نر و ماده آن شبیه به هم هستند اما جنس ماده بزرگتر است، اندازه جنس نر 29 سانتی*متر ، و ماده آن 33 سانتی*متر ؛ پرنده نر خیلی شبیه نر پیغو ، ولی کوچکتر و رنگ خاکستری سطح پشتی آن کمرنگ*تر است . بالهای کوتاه و دمی بلند دارد. طرفین سر و گردنش خاکستری کمرنگ است و گاهی در ناحیه گردنش طوق مشخص و کمرنگی مشاهده می شود . چهار یا پنج نوار پهن قهوه*ای رنگ دارد که این نوارها روی شاهپرهای وسطی دم امتداد پیدا نمی کند . چانه و گلویش سفید یا نخودی است و معمولا اثری از رنگ خاکستری دارد . سطح شکمی آن خرمایی رنگ است و روی*هم*رفته کمرنگ*تر از سطح شکمی سایر پیغوها می باشد . پرنده ماده در سطح پشتی قهوه*ای*تر است و روی شاهپرهای وسطی دم آن اثری از راهراه عرضی مشاهده می شود . مانند سایر پرنده های شکاری شکار می کند، بطور غافلگیرانه از روی درختی که خود را روی آن پنهان کرده به سرعت به سمت طعمه حمله ور می شود.
http://www.iranbirds.com و كتاب پرندگان ايران

تصاوير زير متعلق به پيغوي كوچك يا شيكرا است