۲۱ مهر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): طی روزهای اخیر دو فک خزری که در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بودند با اطلاع به موقع صیادان و حضور عوامل مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در ایران، جهت تیمار و مراقبت به این مرکز منتقل شدند.

دامپزشک مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در ایران در این باره به خبرنگار دیده بان گفت: نخستین فک پنج روز قبل در ایستگاه میانقلعه واقع در پناهگاه حیات وحش میانکاله در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بود و صیادان به محض مشاهده موضوع را به این مرکز اطلاع دادند.این فک خزری که به لحاظ جنسیت ماده و حدودا دو ساله است دچار انگل های خارجی و انگل های زیر پوستی است که می تواند منجر به مرگ جانور شود.

بنابراین فک به مرکز منتقل شده و هم اکنون تحت درمان و مراقبت می باشد.
شرایط جسمانی این فک پس از پنج روز دریافت دارو رو به بهبود است و هم اکنون با ماهی زنده تعذیه می شود.


همچنین امروز (چهارشنبه) نیز صیادان ایستگاه فرید پاک در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان با مرکز تماس حاصل نموده و گرفتار شدن یکفک در تورهای ماهیگیری را گزارش نمودند.این فک نیز که ماده و دحدودا دو ساله است با حضور کارشناسان از بند تور رها شده و جهت تیمار و مراقبت به مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در جزیره آشوراده منتقل شده است.


هر دو فک خزری طی روزهای آینده و همان نقطه ای که در تورهای صیادی گرفتار شده بودند رهاسازی خواهند شد تا بتوانند گله های خود را پیدا کرده و به آنها بپیوندند.