۲۰ مهر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): آقایان رضا غلامپور و شهرام غلامپور دو نفر از جنگلبانان منابع طبیعی کردکوی حین گشت زنی در عرصه های جنگلی این شهرستان از فاصله بسیار نزدیک (حدودا ده متری) با یک خرس قهوه ای ماده و توله اش مواجه شده و موفق می شوند از آنها فیلم برداری کنند.نکته جالب این اتفاق آرامش و خونسردی جنگلبانان است. با وجود آنکه خرس مادر مستقیما به سمت آنها در حرکت بوده و با علم به خطرناک بودن خرس های ماده در زمانیکه توله همراه خود دارند، جنگلبانان با خونسردی کامل و با ایجاد صدای کوتاه بدون تحریک و ایجاد وحشت در خرس، آنها را متوجه حضور خود نموده و خرس ها نیز مسیر خود را تغییر داده و فرار می کنند.فیلم:http://www.iew.ir/1395/07/20/50932