سلام به همگی
من یه بچه گربه حدودا 2.5 ماهه دارم که بخاطر بودن در آپارتمان نگهداریش برام مشکل شده. چون داره بزرگ میشه کم کم.
این بچه گربه ما متأسفانه یه چشمش نابیناست ولی بسیار بچه شیرین و بازیگوشیه از کاراش ریسه میرین از خنده!
من در مشهد هستم. اگر کسی این کوچولو رو میخواست پیام بده. اینم شماره م: 09304188215

اینم عکس این کوچولومون