برترین ها: حفاظت محصولات کشاورزی از حمله فیل ها برای کشاورزان آفریقایی، جایی که فیل ها آزادانه پرسه می زنند کار آسانی نیست تا وقتی که گروهی از محققان بریتانیایی که در کنیا کار می کردند کشف قابل توجهی کردند. اینکه فیل ها به طور طبیعی از زنبور عسل می ترسند. جانورشناسان متوجه شدند که اگر فیل ها صدای وزوزی که از کندو بیرون می آید را بشنوند، به سرعت دور می شوند. فیل ها حتی نزدیک کندوها می شوند صدای خاصی تولید می کنند که به بقیه گله هشدار دهند.


بنابراین جانوشناس آکسفورد «لوسی کینگ» و همکارانش از این ایده نتیجه گیری منطقی کردند و حصاری از کندوی زنبورعسل ایجاد کردند که به اصطلاح «حصار کندویی» نام دارد و برای اولین بار در سال 2002 به عنوان آزمایشی در مزارع کنیا قرار داده شد. مزارع با 9 کندو که زیر سقف کاهی بودند محاصره شدند. کندوها به فاصله 10 متری از هم قرار داده شدند و با سیم به هم متصل بودند.

حصار کندویی اکنون پدیده ای در حال رشد در آفریقا و آسیاست. ساخت این حصارها با استفاده از مواد و منابع محلی آسان است و در مقایسه با هزینه ایجاد مرزهای بتنی یا نرده های برق دار، هزینه کمتری می برند. حتی اگر کندوها خالی از زنبور باشند، فیل ها از نزدیک شدن به آن ها احتیاط می کنند زیرا بوی کندوها کافیست که آن ها را بازدارد. به این دلیل کندوها با سیم به هم متصل شده اند که اگر یک فیل سعی کند از مانع عبور کند، سیم متصل تکان می خورد و زنبورهای سایر کندوها آزاد می شوند. همچنین کشاورزان می توانند از تولید و فروش عسل آن ها هم استفاده کنند. همچنین گرده افشانی زنبورها، تنوع زیستی را افزایش می دهد و حتی محصولی که از آن محافظت می کنند نیز افزایش می یابد.


محققان هنوز مطمئن نیستند که چرا فیل ها از زنبور می ترسند زیرا پوست فیل ها آنقدر ضخیم هست که زنبورها نتوانند به آن ها آسیبی بزنند. اما قسمت هایی مثل اطراف چشم و داخل خرطوم هم وجود دارد که زنبورها می توانند نیش بزنند. احتمال این وجود دارد که فیل ها برای جلوگیری از چنین تجربه ای از زنبورها فرار می کنند.