شکارچی متخلف یک قوچ وحشی در فیروزکوه علاوه بر یکسال حبس به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و جریمه تاخیر در واریز ضرر و زیان نیز محکوم شد

۹ مهر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سال گذشته نیروهای یگان محیط زیست فیروزکوه در استان تهران یک شکارچی متخلف را که مبادرت به شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی نموده بود، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی نمودند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در این باره گفت: این متهم در دادگاه کیفری فیروزکوه محاکمه شده و به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

محمد فریدی اظهار داشت: شکارچی متخلف پس از دستگیری و در طول مدت رسیدگی به پرونده از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست خودداری نمود.

بنابراین اداره محیط زیست فیروزکوه ضمن تشکیل پرونده دادخواستی را در این رابطه در مراجع قضایی تنظیم نمود.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه عمومی شهرستان فیروزکوه، متهم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی محکوم شد.

همچنین متهم به پرداخت مبلغ ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال بات هزینه دادرسی و تاخیر در پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست نیز محکوم گردید.