دوستای عزیزم
من یه خوکچه هندی مو بلند کرم طوسی زیبا برای واگذاری دارم راستش برای تنها نبودن خوکچه قبلیم آوردمش ولی اصلا با هم سازگار نبودن یک سال و چند ماه هست که پیشمه جدیدا خیلی بد شدن با هم مجبور شدم جدا نگه شون دارم فقط به کسی واگذار میکنم که تجربه نگه داری از خوکچه رو داشته باشه و الان بخواد یکی دیگه بهشون اضافه کنه
برام خیلی مهمه که درست نگه داری شه چون خیلی دوستش دارم
💕💕💕💕💕💕