درود بر دوستان
امروز فهمیدم که دور یکی از چشم های عروس قرمز شده. از دوستان کارشناس بزرگواری کریده گونه ی بیماری و راه درمانشو بگن.
با سپاس