۱۸ شهریور ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال دریافت گزارش مردمی درخصوص مرگ یک خرس قهوه ای در منطقه دره اسب واقع در مرز شهرستان سرعین، کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به محل مورد نظر اعزام شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بررسی های اولیه بیانگر آن است که این خرس در مکان دیگری مورد هدف گلوله اسلحه شکاری قرار گرفته و پس از تلف شدن به دره اسب مرز شهرستان سرعین منتقل و در آنجا رها شده است.


ماده خرس قهوه ای که در در منطقه دره اسب واقع در مرز شهرستان سرعین اردبیل با شلیک گلوله ازبین رفت

خداپرست اظهار داشت: خرس قهوه ای کشته شده به لحاظ جنسیت ماده و نسبتا مسن بوده و حدود چهار روز از مرگ حیوان می گذشته است.
تحقیقات جهت شناسایی عامل یا عاملین کشتار این خرس قهوه ای توسط یگان حفاظت اداره کل و نیروهای محیط زیست شهرستان سرعین ادامه دارد.