۱۶ شهریور ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): «هیرکان»، توله پلنگ ماده ای که دو سال قبل به همراه برادرش در شهرستان کردکوی پیدا شده بود، سوم شهریورماه با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست پس از نصب گردنبند ردیاب ماهواری در پارک ملی گلستان رهاسازی شد.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در مورد آخرین وضعیت هیرکان، گفت: نتایج حاصل از پایش های مستمر ماهواره ای و میدانی حاکی از شناسایی چشمه دوم و گسترش مسیرهای حرکتی ماده پلنگ رهاسازی شده است.

……
نقاط ارسالی از ردیاب ماهواره ای نصب شده بر روی ماده پلنگ رهاسازی شده در پارک ملی گلستان


به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، مجتبی حسینی اظهار داشت: داده های دریافتی و مشاهدات میدانی نشان از حرکت پلنگ به سمت غرب محل رهاسازی است که از زیستگاه های صخره ای منحصربه فرد و دارای جمعیت مناسب کل و بز در پارک ملی گلستان است.


دوربین های تله ای که پیرامون زیستگاه محل رهاسازی تعبیه شده، تصویر هیرکان را در دو شب متوالی و ساعت های مختلف به ثبت رسانده و تصاویر مذکور بیانگر سلامتی و رفتار طبیعی پلنگ رهاسازی شده است.تصویر ثبت شده از ماده پلنگ رهاسازی شده در
پارک ملی گلستان توسط دوربین تله ای تعبیه شده بر سر یک چشمه


پایش های مستمر تا پایان شهریور ماه ادامه دارد تا بتوانیم با با بررسی سرگین، تصویرهای ثبت شده دوربین های تله ای و … امکان موفقیت هیرکان در شکار را بررسی و ثبت نماییم.
پس از اطمینان از زندگی طبیعی هیرکان در زیستگاه، پایش های ماهواره ای همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند تا در صورت بروز اتفاق خاص و غیرطبیعی، موارد پیگیری شود.