سلام دوستان .من چند وقته دنبال یکی میگردم که یک عروس هلندی و یا طوطی ملنگو به من واگذار کنه.خواهش میکنم اگر کسی قصد واگذاری داره به ایمیل من پیام بده.خیالتون راحت مثل چشمام از این پرنده ناز مواظبت میکنم.bigjazireh@gmail.com