من دنبال یه سگ میگردم که ازش نگه داری کنم، و حیوانات رو دوست دارم، یه گربه هم دارم که دو سال پیش تو خیابون پیداش کردم و نگهش داشتم، اما متاسفانه شرایط خریدن سگ رو ندام، ضمنا اگه کسی سگی برای واگذاری داره خیالش راحت باشه و میتونه. بهش سر بزنه،
09394905106