۵ شهریور ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): چندی قبل تصاویری از یک شکارچی متخلف در اختیار اداره محیط زیست پارک ملی بمو قرار گرفت.
رییس اداره پارک ملی بمو گفت: در این تصاویر یک شکارچی متخلف پس از شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی جوان، با لاشه شکار عکس یادگاری گرفته بود.

یکی از دو تصویری که در اختیار نیروهای محیط زیست قرار گرفته و منجر به شناسایی شکارچی متخلف گردید
علی آرندی اظهار داشت: محیط بانان پارک ملی بمو پس از مشاهده تصویر، متخلف درون عکس ها را که از ساکنین یکی از روستاهای حاشیه پارک بود شناسایی نمودند.
پس از شناسایی هویت متخلف، با شکایت اداره محیط زیست پارک ملی بمو، پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل و متهم به دادسرا احضار شد.

یکی از دو تصویری که در اختیار نیروهای محیط زیست قرار گرفته و منجر به شناسایی شکارچی متخلف گردید
متهم پس از حضور در دادسرا و مشاهده تصاویر، در حضور مقام قضایی به شکار غیر مجاز قوچ وحشی اما در بیرون از محدوده پارک اعتراف نمود.
متهم ضمن قبول ارتکاب به تخلف شکار، مبلغ بیست میلیون ریال بابت بخشی از ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگا ارائه نمود.

متهم همچنین با ارائه مدارک و مستندات به دادگاه اظهار داشت که اسلحه مربوطه را تخلف شکار بوسیله آن صورت گرفته و در تصاویر مشخص است را به اداره اسلحه و مهمات ارتش تحویل داده است.
متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.