سلام
دوستان دو عدد فلاور یکی حدودا 25سانت و یکی حدودا 16سانت به کسانیکه اکواریم دار در منزل هستن واگذار میشود نه مغازه دار.چون دو تا هست به دوستانیکه اولین و دومین درخواست رو بدن به اولویت سایز تقدیم میشه
. این شماره تلگرامم هست فقط اونجا لطفا درخواست بدید .ضمنا من تهران هست جنوبغرب
09381444701