شکارچیان متخلف از طریق آزمایش ژنتیک (DNA) خون بجا مانده بر روی لباس هایشان محکوم شدند

۳۱ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز بیست و هفتم دیماه سال گذشته نیروهای یگان محیط زیست شهرستان آرادان در استان سمنان حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع خنار به یک خودروی نیسان وانت مشکوک شدند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان آرادان در این باره گفت: محیط بانان خودروی مذکور را متوقف نموده و به تفتیش آن پرداختند.
جواد شاه حسینی اظهار داشت: در جریان بازرسی از این خودرو یک اسلحه گلوله زنی M1 (دارای جواز عشایری)، یک اسلحه گلوله زنی که در داخل موتور خودرو مخفی شده بود (دارای جواز حمل به نام فرد دیگری)، ۱۶ عدد فشنگ و سه دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.

……………………………….
.
تصویر: اسلحه گلوله زنی مخفی شده در داخل موتور خودرو


همچنین از داخل خودرو دو دست لباس استتار آغشته خون و دو کوله پشتی آغشته به خون و موی شکار که در زیر صندلی خودرو مخفی شده بود نیز کشف و ضبط گردید اما لاشه یا اجزای بدن جانور مربوطه مشاهده نگردید.
محیط بانان دریافتند که شکارچیان متخلف لاشه شکار را به نحوی از منطقه خارج نموده و یا در محلی مخفی نموده اند تا پس از اطمینان از امنیت مسیرها و احتمالا پس از تاریکی هوا نسبت به انتقال لاشه اقدام کنند.
بنابراین در این رابطه دو سرنشین خودرو بازداشت شده و به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
متهمین و وکیل مدافع آنان در جریان بازپرسی مدعی شدند که خون و موی بجا مانده بر روی لباس و کوله پشتی آنها مربوط به ذبح گوسفند اهلی است و آنها هیچگونه تخلفی در زمینه شکار غیرمجاز جانوران وحشی مرتکب نشده اند.
دو اسلحه گلوله زنی، ۱۶ عدد فشنگ مربوطه، سه دوربین چشمی و سایر ادوات کشف شده از شکارچیان متخلف


خون و موی بجا مانده بر روی لباس و کوله پشتی متهمان توسط کارشناسان محیط زیست بررسی و مربوط به قوچ وحشی تشخیص داده شد اما وکیل مدافع متهمان انجام آزمایش ژنتیک در این رابطه را از دادگاه تقاضا نمود.
بر اساس این درخواست و با دستور **** پرونده، مقداری از خون و موی بجا مانده بر روی کوله پشتی متهمان جهت آزمایش DNA و تعیین دقیق گونه جانوری مربوطه به آزمایشگاه تخصصی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع گردید.
پس از گذشت سه ماه بر اساس نتایج آزمایش ژنتیکی انجام شده و اعلام نظر مکتوب آزمایشگاه مذکور در تاریخ ۹۵/۵/۲، مشخص گردید نمونه های ارسالی متعلق به گوسفند وحشی بوده است.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه عمومی آرادان، دادگاه با استناد به گزارش نیروهای محیط زیست، دستگیری متهمین در منطقه شکار ممنوع، جواب آزمایش ژنتیک و دفاعیات بلاوجه متهمین، بزهکاری آنان را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه متهمین را به مجازات های زیر محکوم نمود:
متهم ردیف اول:
۱) سه سال حبس به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی (۳۵ ماه از مدت حبس به مدت یک سال تعلیق گردید.)
۲) منع حمل سلاح شکاری به مدت دو سال
۳) منع هرگونه ورود به مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع شهرستان آرادان تحت هر عنوان به مدت دو سال
۴) پرداخت یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز حداقل یک قوچ وحشی
۵) پرداخت هزینه آزمایش DNA
متهم ردیف دوم:
۱) شش ماه حبس به جرم حمل اسلحه متعلق به غیر (مدت حبس به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید.)
۲) لغو جواز حمل و مصادره اسلحه کشف شده به نفع دولت