۲۸ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر زنده گیری و نگهداری غیر قانونی دو بزغاله وحشی در یکی از روستاهای حاشیه شیراز، نیروهای محیط زیست پارک ملی بمو به تحقیق در این رابطه پرداختند.
رییس اداره پارک ملی بمو در این باره گفت: محیطبانان پس از مدتى تحقیق و بررسى یک مظنون را در این رابطه شناسایى نموده و موضوع را با مقام قضایى درمیان گذاشتند.
علی آرندی اظهار داشت: محیطبانان پس از اخذ نیابت قضایى از دادستان به همراه مامورین نیروى انتظامى وارد خانه مربوطه شده و به تفتیش این مکان پرداختند.


رییس اداره پارک ملی بمو در این باره گفت: در جریان بازرسى از این خانه دو بزغاله وحشی زنده کشف و ضبط گردید.

در این رابطه یک متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایى معرفى گردید.
متاسفانه بزغاله ها کاملا با انسان خو گرفته و به همین دلیل قابلیت رهاسازی در طبیعت را ندارند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید هر کس مرتکب حمل، عرضه، صدور و فروش جانوران و حشی زنده یا کشته و یا اجزای آنها بدون کسب پروانه از سازمان محیط زیست شود به حبس از یک ماه تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.


همچنین گونه های وحشی غیر قابل رهاسازی از لحاظ محیط زیستی تلف شده محسوب می شوند و متخلفین می بایست ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید و شکار این گونه ها را به حساب دولت واریز نمایند.