علوفه پراکنی در پارک ملی کلاه قاضی برای مقابله با آثار خشکسالی و تغذیه حیات وحش از علوفه های توزیع شده


۲۴ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون بیش از ۴۰ تن علوفه توسط کشاورزان و خیرین طبیعت دوست کشور تهیه و در اختیار پارک ملی کلاه قاضی اصفهان قرار داده شده است.

به دنبال گرمای شدید هوا و کاهش بارندگی ها، مراتع پارک ملی کلاه قاضی اصفهان دچار فقر علوفه شده و تغذیه حیات وحش این پارک بخصوص آهوان با مشکل مواجه شده است.
خشکسالی و به دنبال آن کمبود علوفه علاوه بر پراکنده و دور شدن حیات وحش از مناطق امن و آسیب پذیر شدن آنها بر کمیت و کیفیت زاد و ولد آنها نیز تاثیر می گذارد.

محیط بانان پارک ملی کلاه قاضی به منظور مقابله با آثار سوء خشکسالی و جلوگیری از خروج آهوها از پارک اقدام به کشت و توزیع علوفه در مواقع ضروری می نمایند.

تصاویر زیر مربوطه به توزیع علوفه توسط محیط بانان و تغذیه همزمان کل و بزها و آهوان کلاه قاضی از علوفه های پخش شده طی یک هفته اخیر می باشد.


در تصویر آخر کل و بزها و آهوها همزمان بر روی علوفه های توزیع شده حاضر شده و مشغول تغذیه می باشند.