محققان آمریکایی نوع خاصی از ماهی کشف کردند که در صورت لزوم به جای آب میتواند روی درخت زندگی کند.این ماهی خاص با نام ( Rivulus Marmoratus Poey ) شناخته میشود. در ایالات مختلف آمریکا و برزیل زندگی میکند. جنگل های مانگرو زیستگاه طبیعی این ماهی منحصر به فرد است. محققان متوجه شدند با خشک کردن آب این ماهی پنج سانتی متری میتواند برای ماه ها روی تنه، شاخه و ریشه های درخت زندگی کرده زنده بماند. ماهی ها دوجنسیته بوده در صورتی که آب به محل زندگیشان باز گردد با تغییر متابولیسمشان به محل زندگی پیشین باز میگردند.