پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): دوربین های تله ای بکار رفته در منطقه شکار ممنوع سفید کوه آرسک دامغان در طول ماه گذشته تصاویر زیبایی را از تنوع زیستی این منطقه به ثبت رسانده اند.

فرامرز اسفندیاری رئیس اداره محیط زیست شهرستان دامغان در این باره گفت: این دوربین ها که در مقابل آبشخوری در منطقه شکار ممنوع سفید کوه آرسک نصب شده بودد تصاویر متعددی را از آهو، کفتار، خرگوش وحشی، گرگ، روباه، شغال، قوچ و میش، تشی، انواع پرندگان و غیره به ثبت رسانده اند.