۹ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سال گذشته تصویری از یک رخداد تلخ در طبیعت کشور در اختیار رسانه ها و ادارات محیط زیست قرار گرفت. این تصویر فردی را نشان می داد که لاشه پلنگ بالغ و بزرگی را به دوش گرفته و اقدام به تهیه عکس نموده است.
پس از مدتی یکی از همیاران محیط زیست سوادکوه موفق شد صاحب تصویر را شناسایی نموده و موضوع را به اداره محیط زیست این شهرستان منتقل نمود.
رئیس اداره محیط زیست سوادکوه در این باره گفت: تحقیقات نامحسوس نیروهای یگان محیط زیست سوادکوه در این باره آغاز شده و محیط بانان صحت گزارش را تایید و هویت فرد داخل تصویر را بصورت کامل شناسایی نمودند.
ابراهیم فلاحی اظهار داشت: این فرد از اهالی یکی از روستاهای توابع زیرآب در مناطق جنگلی سوادکوه است که به شغل دامداری مشغول بوده است.

تصویری که در اختیار محیط زیست سوادکوه قرار گرفته و منجر به شناسایی و معرفی عامل کشتار پلنگ به دادگاه گردید
با شکایت اداره محیط زیست، پرونده ای در این زمینه در مراجع قضایی شهرستان سوادکوه تشکیل شده و متهم با دستور دادستان به دادسرا احضار شد.
پس از حضور متهم در دادسرا مشخص شد این فرد مدتی پس از کشتن پلنگ در جریان حادثه ای به شدت آسیب دیده و از ناحیه هر دو پا فلج و زمینگیر شده است.
متهم در مقابل دادستان منکر هرگونه اقدام مجرمانه ای شد اما با مشاهده عکس و سولات بازپرس قبول کرد که عکس متعلق به وی است اما ادعا نمود که لاشه پلنگ با فتوشاپ روی دوش او قرار داده شده است.
متهم در ادامه بازجویی ها صحبت های خود را تغییر داده و در مقابل دادستان اعترف نمود که عکس واقعی است اما مدعی شد که لاشه پلنگ را در جنگل پیدا کرده و برای یادگاری آن را به دوش گرفته و اقدام به تهیه عکس نموده است ولی در مرگ پلنگ هیچ دخالتی نداشته است.
بر اساس اعترافات متهم و شواهد موجود، به احتمال بسیار زیاد این پلنگ با استفاده از طعمه آغشته به سم کشته شده است.

در جریان رسیدگی به پرونده این متهم در دادگاه کیفری سوادکوه، دادگاه متهم را از اتهامات وارده تبرده نمود.
اما با اعتراض اداره محیط زیست سوادکوه به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع شد.
در جریان بررسی مجدد پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به مستندات پرونده، اعترافات ضد و نقیض متهم و اینکه متهم در بازجویی ها تلویحا به کشتار پلنگ اعتراف نموده و از دادگاه تقاضای بخشش داشته است، رای دادگاه بدوی را نقض و متهم را به دو سال حبس محکوم نمودند.
اما قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به عدم سابقه کیفری همچنین از کار افتادگی و وضع جسمانی متهم، دو سال جبس تعیین شده را تعلیق نمودند.
در صورتیکه متهم در طول این مدت مرتکب جرم دیگری شود، قرار تعلیق حبس، لغو و برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.

این حکم در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲ صادر و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۷ به طرفین دعوی ابلاغ شده است.
پس از محکومیت متهم و قطعی شدن رای در دادگاه تجدیدنظر، اداره محیط زیست سوادکوه جهت دریافت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از کشتار پلنگ به مبلغ هشتصد میلیون ریال دادخواست حقوقی تنظیم خواهد نمود.