۹ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): متخلفی که یازده درخت بلوط را در مناطق جنگلی بویراحمد قطع کرده و به آتش کشیده بود با شکایت اداره منابع طبیعی این شهرستان به دادگاه معرفی شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری یاسوج، دادگاه با توجه به گزارش ضابطین قضایی (نیروهای منابع طبیعی)، تحقیقات صورت گرفته دفاعیات بلاوجه متهم و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهم را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و پرداخت ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود.
همچنین دادگاه متهم را به کاشت یازده درخت بلوط در همان منطقه و سه ماه مراقبت از آنها تحت نظر کارشناسان منابع طبیعی محکوم نمود.

همچنین متهم به پرداخت هزینه دادرسی و یازده درصد حق الوکاله وکیل منابع طبیعی نیز محکوم شد.