یک جفت فیشر سبز جوان و سالم همراه با قفس و لوازم فروخته میشود.
قیمت 250 تومن
تهران
(نتونستم عکس آپلود کنم)