خبرگزاری مهر: مسابقه دوی سگ های تازی در ونت ورث پارک شهر سیدنی برگزار شد.