ایرنا - کرمان - با ثبت جهانی کویر لوت در چهلمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، پنجمین پرونده آثار تاریخی و طبیعی استان کرمان به ثبت رسید. استان کرمان با 23 شهرستان و بیش از هفت هزار اثر تاریخی از قطب های گردشگری کشور به شمار می رود.


منبع:ایرنا